AMELİYATHANE KAPILARI
İzzet Baysal Ameliyathane Kapısı İzzet Baysal Ameliyathane Kapısı İzzet Baysal Ameliyathane Kapısı
Ameliyathane Güngören Hastanesi Ameliyathane Güngören Hastanesi Ameliyathane Opak
Laminant Ameliyathane Kapısı Cerrahpaşa Cerrahpaşa
Ameliyathane Ameliyathane Ameliyathane Opak
BAKIRKÖY DOĞUMEVİ BAKIRKÖY DOĞUMEVİ Yoğun Bakım
     
2
Atakent Hastahanesi Atakent Hastahanesi Laminant Ameliyathane kapı
     
Çift Laminant Ameliyathane kapı Nöroşürji Nöroşürji
     
 
Safa Hastahanesi Safa Hastahanesi